X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårMars2023Hela tiden
Temperatur (C)8.2 ↑ 8.3 (11:00)
↓ 7.3 (05:00)
↑ 10.7 (14:29)
↓ 7.4 (06:59)
↑ 16.0 (18)
↓ -3.1 (11)
↑ 16.0 (Mar 18)
↓ -3.2 (Feb 8)
↑ 37.8 (2022 Jul 19)
↓ -17.8 (2021 Mar 20)
Regn (mm)0.7112 1.00.048.9186.72224.7
Fuktighet (%)95 ↑ 95 (10:39)
↓ 89 (04:34)
↑ 99 (07:09)
↓ 91 (14:19)
↑ 99 (9)
↓ 51 (15)
↑ 99 (Jan 2)
↓ 51 (Mar 15)
↑ 99 (2020 Dec 12)
↓ 27 (2022 Apr 18)
Daggpunkt (C)7.4 ↑ 7.5 (11:00)
↓ 5.6 (05:34)
↑ 9.9 (00:49)
↓ 6.8 (21:59)
↑ 12.5 (18)
↓ -5.3 (11)
↑ 12.5 (Mar 18)
↓ -5.3 (Mar 11)
↑ 28.4 (2022 Juni 29)
↓ -113.8 (2021 Mar 20)
Tryck (hPa)1015.6 ↑ 1017.4 (02:39)
↓ 1015.3 (05:55)
↑ 1017.3 (23:39)
↓ 1007.5 (00:44)
↑ 1031.1 (1)
↓ 983.8 (14)
↑ 1042.7 (Feb 6)
↓ 974.9 (Jan 16)
↑ 1044.5 (2022 Mar 18)
↓ 974.6 (2020 Dec 27)
Vind (m/s)1.3 3.3 (10:49)2.9 (16:14)9.4 (14)10.3 (Feb 1)15.2 (2022 Jan 31)
Vindil (m/s)4.6 4.6 (10:00)4.1 (15:34)13.8 (10)15.3 (Jan 15)26.5 (2022 Feb 18)
Solar (w/m2)111.44 158 (10:55)168 (11:19)592 (13)592 (Mar 13)2055 (2022 Jul 1)
UV (Index)1 1.0 (09:34)1.0 (10:19)5.0 (11)5.0 (Mar 11)14.0 (2021 Jul 11)