X  Zamknij Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - West, PNH Beverwijk

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 0.7 0.5 0.1 0.7 Dobra jakość powietrza
     

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
15-06-20240.30.40.70.30.50.800.10.10.8Dobra jakość powietrza
     
16-06-20240.40.50.60.40.50.800.10.10.8Dobra jakość powietrza
     
17-06-20240.50.60.70.60.70.800.10.10.8Dobra jakość powietrza
     
18-06-20240.711.30.50.81000.11.3FairAQ 
    
19-06-20241.11.11.30.80.80.90.10.10.11.3FairAQ 
    
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-1 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
FairAQ 1-2 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Umiarkowana jakość powietrza 2-3 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
PoorAQ 3-4 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
VeryPoorAQ 4-5 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
ExtremelyPoorAQ > 5 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 16-06-2024 10:00