X  Zamknij Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - West, PNH Beverwijk

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 1 1.3 0.1 1.3 FairAQ  
    

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
02-06-20230.50.60.80.50.60.90.10.10.10.9Dobra jakość powietrza
     
03-06-20230.40.60.80.30.40.60.10.10.10.8Dobra jakość powietrza
     
04-06-20230.60.60.80.40.50.60.10.10.10.8Dobra jakość powietrza
     
05-06-20230.60.70.70.50.60.60.10.10.10.7Dobra jakość powietrza
     
06-06-20230.70.70.70.60.60.60.10.10.10.7Dobra jakość powietrza
     
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-1 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
FairAQ 1-2 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Umiarkowana jakość powietrza 2-3 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
PoorAQ 3-4 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
VeryPoorAQ 4-5 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
ExtremelyPoorAQ > 5 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 02-06-2023 15:00